Det private sikkerhetsselskapet vil operere i samme landskap som norske stryker i den afghanske provinshovedstaden. Blackwater skiftet nylig navn til Xe Services. Det er datterselskapet US Training Center som nå rykker inn med sitt personell.

Drap på sivile

Personer med tilknytning til selskapet har vært involvert i en rekke skyteepisoder, inkludert drap på sivile, i både Irak og Afghanistan, senest i Kabul i begynnelsen av mai.

Mest kjent er en episode i Iraks hovedstad Bagdad i 2007. Blackwater-ansatte plaffet løs i et veikryss og drepte 17 personer.

Norge er tungt inne i Mazar-e Sharif, ikke minst gjennom Camp Nidaros som huser den norske kontingentledelsen.

Regionkommando Nord (RC Nord) holder også til i byen, med sitt ansvar for de ni nordlige provinsene.

De ni nordlige provinsene er igjen fordelt på fem såkalte Provincial Reconstruction Team (PRT). Norge leder PRT i Maimana i provinsen Faryab, mens Sverige har ledelsen av PRT Mazar-e Sharif.

Kompliserer situasjonen

— Vi mener økt amerikanske tilstedeværelse i regionen er positivt, også fordi det frigir ressurser for våre egne styrker, sier pressetalsmann i det svenske Forsvarsdepartementet, Mikael Östlund.

Men svenske myndigheter har ingen oppfatning av at USA bruker private styrker til å vokte sine diplomatiske stasjoner i området

  • Det er de ulike nasjonenes eget ansvar, sier han til Bergens Tidende.

Utenriksdepartementet i Norge valgte i går å ikke kommentere saken.

PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken er kritisk til de private sikkerhetsselskapenes rolle i Afghanistan og mener selskapets inntreden i Mazar-e Sharif kompliserer bildet - også for Norges del:

  • Særlig fordi de beveger seg inn på områder som vanligvis er statenes egen krigsmakt, og det fører til en privatisering av krigsmakten. Dette er selskaper som ikke bare har vært involvert i skyteepisoder, men som også har drevet fengsler og deltatt i mange typer operasjoner.

Problematisk

  • Dette er problematisk på flere måter. Det høres uskyldig ut å vokte et konsulat, men er i realiteten et skarpt oppdrag. Det har vist seg at USA selv ikke har god nok kontroll på disse styrkene, og afghanske myndigheter har følgelig heller ingen kontroll. Selskapene rekrutterer også lokale styrker. Det betyr at grupperinger som tidligere har vært involvert i krigføring igjen blir bevæpnet. Slik sett holdes disse varme, og er dermed krigsklare om en ny situasjon skulle oppstå, sier Harpviken.

Han sier at Norge ikke har vært glad for bruken av private selskaper.

  • Norge har uttrykt bekymring, men dette viser at USA ikke er særlig lydhør overfor prinsipielle innvendinger fra europeiske allierte. sier Harpviken.

Kontrakter for milliarder

Xe Services skal vokte konsulatene i Herat og Mazar-e Sharif. Kontrakten er verdt 120 millioner dollar, eller rundt 780 millioner kroner. Selskapet har i tillegg fått en kontrakt av CIA verdt rundt 650 millioner kroner, for å sikre etterretningstjenestenes lokaliteter rundt omkring i verden, også i flere afghanske regioner. De private sikkerhetsselskapene entrer de nordlige regionene, parallelt med at USA øker tilstedeværelsen i nord kraftig.

Det planlegges blant annet et hovedkvarter i Mazar-e Sharif for spesielle operasjoner til 100 millioner dollar. Dette vil bli hovedkvarter for noen av verdens beste soldater som er spesialutrustet og trent for jakt på terrorister og motstandere, samt sabotasje.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har i Stortinget sagt at USAs styrkeoppbygging i nord «vil åpne mulighetene for et tettere samarbeid for oss med USA».

Mot slutten av året vil NATOs ISAF-styrke bestå av rundt 12.000 soldater i RC Nords ni provinser.