Fra før av har paret sønnen prins Henrik (2), mens prins Joachim i tillegg har sønnene Nikolai (11) og Felix (9) fra sitt første ekteskap.

— Deres kongelige høyheter prins Joachim og prinsesse Marie har den glede å meddele at prinsesse Marie er gravid. Fødselen forventes å finne sted på Rigshospitalet i slutten av januar 2012, heter det i en pressemelding fra parets hoff på Amalienborg.