Ifølge storavisen har det internasjonale kreftforskningsinstituttet klassifisert oljen som "mulig kreftfremkallende for mennesker". Denne kategorien brukes, ifølge avisen, i tilfeller der substansen potensial for å fremprovosere kreft hos mennesker er "nesten, men ikke fullt ut bevist". Det vil si at man er så sikker man kan være uten epidemologiske studier.

Et fransk forskningsinstitutt har klassifisert oljen som "tung type 2 med 2,58 % svovel".

Under hvilke omstendigheter oljen eventuelt kan fremkalle kreft hos mennesker, er det foreløpig ikke meldt noe om.

Et nytt oljeflak etter Prestige-forliset nærmer seg nå kysten av Galicia, der mange strender allerede er ødelagte av den giftige oljen. Etter inititiativ fra Spania og Frankrike, er EU-Kommisjonen i ferd med å foreslå et raskt forbud mot oljetankere uten dobbelt skrog.

BRAKK: Oljetankeren "Prestige" brakk i to og sank etter havariet onsdag 13. november.
FOTO: SCANPIX