— Vi kan tenke oss å møte EFTA-landene på halvveien. Vårt opprinnelige krav var om lag 600 millioner euro, men vi kan godta rundt halvparten, sa EUs forhandlingssjef Percy Westerlund etter gårsdagens møte i Brussel.

Når dette ikke umiddelbart lyder rett og rimelig i norske ører, er grunnen at EUs opprinnelige krav var om lag en 20-dobling av dagens EØS-kontingent på om lag 200 millioner kroner i året. Etter norske myndigheters oppfatning var forlangendet om over fire milliarder kroner - basert på at EFTA-landene skulle betale like mye for sosial utjevning i Unionen som EUs egne medlemsland - helt hinsides.

Men i dette spillet sitter svenske Percy Westerlund med kortene på hånden. Han representerer 15 nåværende og 10 kommende EU-land.

Norges forhandlingsleder Bjørn T. Grydeland har bare støtte fra Island og Liechtenstein. Det er forresten ikke rare støtten, islendingene er helt imot å betale mer til EU i det hele tatt - og dermed ser det ut til at Norge i fremtiden må finne seg i å overta også det meste av det som i dag er Islands prosentandel.

Nei til kompensasjon

Norges eget krav i forhandlingene har vært å få kompensasjon for at den frie eksporten av fisk til søkerlandene faller bort etter EU-utvidelsen. Men kompensasjon får Norge ikke. Derimot får Norge lov til å kjøpe seg litt markedsadgang ved å betale mer i EØS-kontingent. På toppen av det hele blir adgangen antakelig ikke i form av generelt lavere tollbarrierer inn til EU, slik Norge ønsker seg, men i form av tollfrie kvoter som EU kan tenke seg å tilby.

Styrkeforholdene ble kanskje ytterligere understreket av måten forhandlingslederne uttalte seg til pressen på etter møtet i går. Westerlund fortalte villig vekk, Grydeland var knapp. Westerlund bekreftet at EFTA-landene til nå har tilbudt 144 millioner euro og at EU vil ha mer, Grydeland ville ikke kommentere tall. Westerlund sa at EU kunne tenke seg å ende på ca 300 millioner, Grydeland ville ikke kommentere det heller. Westerlund sa at EUs fiskeriløsning var «prinsipiell», Grydeland sa bare at Norges var «bedre».

Ville ikke svare

Da Bjørn Grydeland fikk spørsmål om hans myke formulering om lavere toll betydde at Norge måtte gi seg, ville han ikke svare på det. Percy Westerlund var på sin side klar på at det av prinsipielle grunner ikke kunne bli annet enn kvoter.

— Lavere tollbarrierer ville ødelegge balansen i EØS-avtalen. Vi må ha forhandlingsløsningen gjennom Rådet også, og de vil neppe godta generelt lavere tollbarrierer. Men vi kan nok gå med på tollkvoter, sa svensken.

— Kan Norge likevel kjøpe seg noe bedre ved å legge mer penger på bordet?

— Nei, pengene vil vi ha i alle fall, sa Westerlund med et smil.

— Er disse forhandlingene enveiskjøring?

— Nei, det synes jeg da ikke. Vi er enige om å være uenige om utgangspunktet i spørsmålet om finansielt bidrag og møtes omtrent på halvveien. Dessuten kommer vi EFTA-siden i møte ved å gi tollfrie kvoter, sier Percy Westerlund.

Et lyspunkt for Norge er det at de tollfrie kvotene trolig kan gis uten at Norge samtidig åpner for EU-oppkjøp i norsk fiskeflåte. Det er viktig for fiskebåtrederne.