Klimaforhandlere fra over 150 land er nå samlet i Wien for å drøfte en oppfølger til Kyotoavtalen om kutt i utslipp av drivhusgasser.

Mens fokuset hittil har vært rettet mot USA og andre rike nasjoners ansvar for å redusere utslippene, merker nå kinesiske ledere et økende press fra flere verdenshjørner om å ta sin del av klimaforpliktelsene. Kina passerte i fjor USA som verdens ledende CO2-forurenser. Målt i utslipp pr. hode, er likevel Kina langt bak USA, Norge og andre vestlige land.

Ikke vri seg unna

Gruppen av de 48 fattigste landene i verden har sammen med øystater, som helt eller delvis risikerer å synke i havet med et varmere klima, gjort felles sak for å få fremadstormende u-land med store CO2-utslipp til å påta seg ansvar. Ifølge avisen The Guardian rammes også India av kravene fra de aller fattigste landene på Wien-møtet.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel bruker også sitt pågående besøk i Beijing til å presse Kina i klimasaken. Merkel mener raskt voksende økonomier som Kina ikke kan vri seg unna radikale tiltak i kampen mot global oppvarming.

Kinesiske myndigheter offentliggjorde stormaktens aller første nasjonale klimaplan i juni i år. Lederne i Beijing har likevel gjort det klinkende klart at tiltak mot global oppvarming er underordnet målet om fortsatt høy økonomisk vekst og utvikling.

— Kina har vært medansvarlig for klimaendringer bare i 30 år, sa statsminister Wen Jiabao til Merkel, og minnet om at de rike landene har hatt 200 års vekst tuftet på mer eller mindre forurensende industri.

Jiabao tilføyde også, hvis noen skulle være i tvil, at «kineserne som alle andre ønsker blå himmel, grønne åser og rent vann».

Tidsnød

Samtalene i Wien regnes som siste sjanse for å meisle ut konkrete forslag under FNs klimakonvensjon før verdenstoppmøtet på Bali i desember.

Møtet på det indonesiske ferieparadiset vil avgjøre om Kyoto-protokollen i det hele tatt blir erstattet med en ny forpliktende avtale fra 2012.

USA som står for nesten en fjerdedel av verdens klimagassutslipp, har i etterkant av Wien-møtet invitert de ledende økonomiene i verden til klimamøte i Washington. Her håper Bush-administrasjonen å skape enighet i rikmannsklubben om en felles plattform som kan danne grunnlag for en ny FN-avtale i 2009.

Kritikerne hevder det amerikanske fremstøtet er et forsøk på å undergrave Bali-møtet i desember.

Koster mye

— Klimaendringer er allerede et dystert faktum, et massivt hinder for utvikling, påpekte Østerrikes miljøvernminister Josef Pröll i sin velkomsttale på Wien-møtet.

Ifølge en fersk FN-rapport trengs det investeringer på rundt 1230 milliarder kroner hvert år fremover hvis klimautslippene skal kunne holdes nede på nåværende nivå frem til 2030. Det aller meste av disse investeringene må gjøres i utviklingsland.

FORURENSER: Kina er klimaversting og passerte i fjor USA som verdens ledende CO2-forurenser. Målt i utslipp pr. hode, er likevel Kina langt bak USA, Norge og aandre vestlige land. Bildet er fra et kullkraftverk i Changzhi i Nord-Kina.FOTO: REUTERS
STRINGER SHANGHAI