INGEBORG ELIASSEN

Sderot er en liten industriby noen kilometer nord for Gaza og nedslagsfelt for de beryktede Qassam-rakettene som Hamas skyter ut fra Gaza og som sprer skrekk i befolkningen. Siden de israelske flyangrepene på Gaza startet lørdag, har Sderot også vært inntatt av horder av journalister fra hele verden som er kommet for å rapportere om situasjonen.

Israelske myndigheter har satt opp et døgnåpent mediesenter med trådløst nett, kaffeservering og et meget service-innstilt korps av språkmektige byråkrater i det israelske utenriksdepartementet, for anledningen iført gule vester.

Lukket område

Stort nærmere Gaza kommer journalistene heller ikke: Israel kontrollerer hvem som slipper inn i det lille palestinske området, og reportere har de ikke sluppet til på lenge. Siden den israelske luftoffensiven startet lørdag, har Israel dessuten erklært en to kilometer bred sone utenfor Gaza som «lukket militært område». Dermed er det nesten bare palestinske vitner til det som foregår inne i Gaza.

— Hvorfor stenger dere journalistene ute?

— Av to grunner. Den første er av hensyn til sikkerheten deres. Dette er en krigssone og et ekstremt farlig sted. Hvis journalister skulle bli skadd eller drept, ville det i siste instans ha vært Israels ansvar, sier Uri Resnick, talsmann for det israelske utenriksdepartementet ved mediesenteret i Sderot.

— Journalister må jo uansett skrive under på et dokument der de fratar israelske myndigheter slikt ansvar for å få lov til å reise inn i Gaza?

— Ja. Men vår erfaring er at vi ville fått skylden hvis noe skulle skje. Fakta er én ting, medie-virkeligheten en annen, sier Resnick.

Ubalansert

Den andre grunnen til å holde journalister unna, sier han, er den pågående militære operasjonen og «alle typer militære hensyn».

Egentlig ville det vært i Israels interesse å slippe journalistene inn i Gaza, sier Resnick. – Slik det er nå, er bildene som kommer ut av Gaza, ekstremt ubalanserte. Men i øyeblikket er

andre hensyn viktigere enn dette.

Andre historier Mediesenterets stab tilbyr i mellomtiden journalistene en rekke storyer på israelsk side: Besøk hos familie som fikk Qassam-rakett gjennom stuetaket. Intervju med sårete ofre for rakettnedslag på et sykehus i området – eventuelt også med palestinske krigsskadde fra Gaza som ikke kan behandles der. Møte med den israelske undervisningsministeren, som er på besøk i Sderot.

Til det ødelagte huset til familien strømmer journalistene. Gata utenfor er full av tv-crew.

På den omtalte høyden utenfor byen, derimot, sitter en enslig fotograf fra Los Angeles Times. Carolyn Cole har teleobjektiv på kameraet sitt og forsøker å fange oppskytning av Qassam-raketter fra Gaza, som er synlig i enden av sletta nedenfor. – Det er ikke lett, fastslår hun.

Tirsdag kveld ble det antydet i mediesenteret at Israel vil innføre en to-dagers våpenhvile.

— Vil grensene da bli åpnet?

— Nei. Dette vil i så fall bare gjelde lastebiler med nødhjelp, som også har sluppet gjennom til nå, sier en talsmann ved mediesenteret til Aftenbladet.

Jon Ingemundsen