Bush skal treffe president Hamid Karzai og amerikanske soldater i landet.

Presidentens fly landet på den amerikanske Bagram-basen, og det er ventet at Bush skal oppholde seg i Afghanistan i fem timer.

Besøket i Afghanistan skjer som ledd i Bushs reise til India.

REUTERS