— Vi har fått oppmuntrende tegn på at vi kan få ni eller ti ja-stemmer, har Colin Powell sagt i en rekke ulike intervjuer til amerikanske medier.

De sikre kortene som "ja-land" er selvsagt USA og Storbritannia. Videre er Spania også forslagsstiller til den nye Irak-resolusjonen. Også Bulgaria hører hjemme i "ja-leiren". Som "nei-land" regnes Frankrike, Kina, Russland, Tyskland og Syria. De tre førstnevnte er faste medlemmer i Sikkerhetsrådet og besitter vetorett. Franrike har gått langt i å antyde at de kan tenkes å benytte seg av denne retten.

Dermed står "kampen" om Mexico, Pakistan, Kamerun, Guinea, Chile og Angola. De to sistnevnte har indikert at de ikke vil stemme ja og at de synes den foreslåtte tidsfristen 17. mars for totale irakisk avvæpning, er for kort.

Til tross at det ikke er mye tid igjen for det intrikate diplomati før Sikketsrådets 15 medlemsland skal stemme over resolusjonsforslaget fra USA, Storbritannia og Spania, har ingen av de seks "usikre landene" åpent gått ut med støtte til forslagsstillerne.

Amerikanerne har de siste døgnene bedrevet et frenetisk siste-minutts-diplomati. Det florerer rykter om belønning eller trusler om økonomiske represalier mot landene som ennå ikke har bestemt seg for hvordan de skal stemme i FNs sikkerhetsråd.

Uansett avstemningsresultatet i Sikkerhetsrådet, fortsetter den britisk-amerikanske krigsoppbyggingen med uforminsket styrke. Med eller uten FN-mandat - det ser ut til at avgjørelsen om krig allerede er tatt. Like fullt vil utfallet være av stor symbolsk betydning.

Storbritannias statsminister Tony Blair er under et meget sterkt press av hjemlig opinion, egne partifeller og egne regjeringsmedlemmer. Motstanden mot krig uten støtte fra FN er massiv i Labour.

Men skulle USA lykkes i å isolere Frankrike og Tyskland og oppnå en majoritet på minst ni ja-stemmer, vil kun et veto kunne stoppe en resolusjon fra å bli vedtatt. Spørsmålet er om noen er villige til å ta belastningen med å nekte flertallets vilje å vinne frem i Sikkerhetsrådet.

Colin Powell jobber knallhardt i kulissene i et forsøk på sirke flertall for en ny Irak-resolusjon i Sikkerhetsrådet.