Den amerikanske utenriksministeren Colin Powell (67) tok mandag konsekvensen av de nederlagene som han i de senere år har lidd til haukene i regjeringen, og leverte sin avskjedssøknad.

Eks-generalen ventes å bli på sin post inntil en etterfølger er utnevnt og godkjent av Senatet, noe som neppe skjer før tidlig neste år.

Inntil videre fortsetter Powell arbeidet som om intet var hendt. Onsdag er han i Chile, og i neste uke deltar han i en større konferanse om Irak, som holdes i Egypt.

Overrasket

Det har en tid versert antakelser om at Powell kun ønsket å være minister i den første av presidentens fireårige regjeringsperioder. Han hadde imidlertid inntil mandag unngått å si noe konkret om saken.

I de siste dagene hadde flere medarbeidere antydet at utenriksministeren kanskje gjerne ville bli et par måneder, fordi han mente at det var ting han skulle ha gjort ferdige.

Informerte kilder opplyser at Powell etter valgseieren flere ganger diskuterte situasjonen med president Bush, som til slutt avviste hans ønske om en kortvarig forlengelse.

I Det hvite hus heter det at en slik forlengelse ville kunne ha hatt en smitteeffekt på de mange andre endringene som George W. Bush ønsker å gjennomføre før han gjeninnsettes 20. januar.

Det understrekes at beslutningen om et raskt skifte ikke kan tolkes som utilfredshet med utenriksministerens innsats. Diplomatiske observatører legger imidlertid ikke skjul på sin overraskelse over at presidenten ikke ville gi sin alltid lojale utenriksminister en sjanse for å si farvel på en mer positiv bakgrunn.

«Et tap for moderate»

Ønsket om å få gjennomført en rask endring av regjeringen ble understreket da ytterligere tre ministere leverte sin avskjedssøknad mandag morgen: Undervisningsminister Rodney Paige, landbruksminister Ann Veneman og energiminister Spencer Abrahams.

Paige fikk som tidligere skoledirektør i Houston gjennomført en rekke reformer av skolevesenet, men kritikere hevder at presidenten aldri bevilget de beløp som er nødvendige for å føre reformene ut i praksis.

Landbruksminister Veneman førte en relativt anonym tilværelse, mens energiminister Abrahams ofte ble kritisert for det mange ser som en energipolitikk som er altfor imøtekommende overfor industrien.

I Kongressen beklagde både republikanske og demokratiske politikere Powells beslutning om å trekke seg. Flere fremhevet at han i de senere år internasjonalt hadde vært langt mer populær enn det landet han representerte.

Den tidligere FN-ambassadøren under president Clinton og nåværende guvernør i New Mexico, Bill Richardson, kalte Powells avgang et tap for de moderate krefter og uttrykte håp om at hans etterfølger blir en pragmatiker og ikke en ideolog.

Rice Bush-favoritt

Presidentens talsmann, Scott McClellan, understreket at George W. Bush så raskt som mulig vil utpeke en ny utenriksminister. Det kan imidlertid gå et par dager før det skjer. Deretter følger en godkjennelsesprosess i Kongressen som ofte er ganske kontroversiell.

Informerte kilder opplyser at presidentens nåværende sikkerhetsrådgiver, Condoleezza Rice, er presidentens favorittkandidat, men det er uklart om hun er villig til å overta posten.

En annen fremtredende kandidat er den nåværende FN-ambassadøren og tidligere republikanske senator John Danforth, som har nær forbindelse til Det hvite hus.