Den amerikanske utenriksministeren gjør det samtidig klart at han ikke har gitt opp håpet om en fredelig avvæpning av Saddam Hussein, men at den irakiske diktatoren dessverre har valgt den motsatte vei.

I en artikkel i Wall Street Journals mandagsutgave understreker utenriksministeren at USA ikke vil la seg bremse hvis forsøkene på å få allierte som Frankrike og Tyskland til å endre kurs mislykkes.

Ingen «rykende pistol»

— Vi vil ikke vike tilbake fra krig hvis det er nødvendig for å frata Irak masseødeleggelsesvåpen, konkluderte utenriksministeren bare to dager før han vil fremlegge nye beviser for Sikkerhetsrådets medlemmer i New York.

Colin Powell innrømmet på forhånd at han ikke er i stand til å presentere de entydige og håndfaste beviser som er blitt kaldt en rykende pistol, men at det vil være beviser for det våpenprogrammet som Irak arbeider så hardt for å skjule.

-Vi vil gi en direkte, nøktern og overbevisende demonstrasjon av at Saddam Hussein skjuler bevisene for sine masseødeleggelsesvåpen samtidig med at han bevarer disse våpnene, lød utenriksministerens løfte.

Tilbud om å innlede omfattende og åpne konsultasjoner for å slå bro over uenigheten ses på som en utstrakt hånd og kan være et tegn på at USA ennå ikke har oppgitt håpet om å sikre seg bred internasjonal støtte til en militær aksjon.

Blix til Bagdad

Det er imidlertid fortsatt usikkert om Powell etter konsultasjoner med Sikkerhetsrådets medlemmer vil foreslå en ny resolusjon, eller om USA bare fastholder at resolusjon 1441 fra 8. november med sitt enstemmige vedtak allerede gir den nødvendige fullmakt.

Den diplomatiske kursen kommer ikke bare til å avhenge av bevisene og mottakelsen de får, men også av de møtene som våpeninspektørenes sjefer Hans Blix og Mohamed ElBaradei innleder i Bagdad tre dager senere.

De to sjefene har akseptert invitasjonen, selv om Irak har avvist de betingelsene som inspektørene stilte sist uke om U-2 flyginger og private forhør av vitenskapsmenn.

Den amerikanske regjeringen har i første omgang avvist Bagdads utspill som enda et forsøk på å trekke prosessen i langdrag. I den amerikanske hovedstaden het det imidlertid mandag at møtet kunne vise seg å være nyttig hvis Saddam Hussein nekter å gi de innrømmelser som kreves.

En slik avvisning vil ifølge amerikanske kilder tvinge inspektørene til å anlegge en skarpere kurs når de 14. februar avlegger sin neste rapport til Sikkerhetsrådet. Fra amerikansk side fremheves det i den forbindelse at den første rapporten fra Hans Blix 27. januar var mer kritisk overfor regimet i Bagdad enn på forhånd ventet.

Irak avviste på forhånd det kommende utspillet fra regjeringen i Washington. General Hossam Amin, som er ansvarlig for kontakten med våpeninspektørene, hevdet at Colin Powell ville fremlegge forfalskede foto i et forsøk på å bevise at Irak skjuler forbudte våpen.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende