Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding mandag at parlaments— og provinsvalgene i Afghanistan synes å være avholdt på en overveiende fredelig og velorganisert måte, i samsvar med grunnleggende demokratiske prinsipper.

Den vanskelige sikkerhetssituasjonen ser ikke ut til å ha skapt betydelige problemer for valgdeltakelsen.

– Det er spesielt positivt at oppmøtet synes å være høyt blant kvinnelige velgere, sier Petersen.

Internasjonale styrker, herunder norske, har vært til stede og vært med for å bedre sikkerheten rundt valggjennomføringen.