Sosialistregjeringen i det strengt katolske landet har lagt fram forslag om at kvinner skal få mulighet til selvbestemt abort fram til tiende svangerskapsuke.

De siste meningsmålingene har antydet et lite flertall for reformen, men mange aborttilhengere frykter at lavt oppmøte ville gi seier til abortmotstanderne. Meningsmålinger antydet at så få som 45 prosent ville delta i folkeavstemningen.

Portugal har i dag en av de mest restriktive abortlovene i Europa. Slik loven er i dag, kan kvinner kun ta abort dersom de har blitt voldtatt, har et foster med misdannelser, eller dersom kvinnens liv er i fare. Kvinner som tar ulovlig abort risikerer inntil tre års fengsel, mens de som utfører inngrepet kan få opptil åtte års fengsel dersom de blir dømt.

Ifølge tall fra flere pro-abortorganisasjoner blir 10.000 kvinner hvert år innlagt på sykehus med skader som følge av ulovlig abortinngrep, og mange dør. Abortmotstanderne sår imidlertid tvil om disse tallene.

JOSE MANUEL RIBEIRO