— Tenk dere et stort fly, en Boeing 747, og når du går inn i cockpiten, så forstår du at det ikke sitter noen ved kontrollbordet. Det er grovt sett situasjonen vi befinner oss i, sa statsminister Jose Manuel Durao Barroso i en tale mandag.

Portugal har den siste tiden vært en hardnakket kritiker av EUs planer om å reformere fiske- og jordbrukssektoren. Myndighetene mener at de vil gi Portugal en urimelig belastning i forhold til andre EU-land.

I slutten av mai foreslo EU-kommisjonen å redusere fiskeflåtene, samt å avvikle subsidiene til modernisering av fartøyene. Tiltakene skal hindre overfiske.

Portugal mener imidlertid å ha gjort mer enn andre for å tilpasse seg den nye situasjonen. Fisket i Portugal er mindre industrialisert enn i andre EU-land, og myndighetene hevder at 25.000 fiskere vil lide under EU-tiltakene.

Også når det gjelder reduksjonen i jordbrukssubsidiene, mener Portugal at landet blir spesielt hardt rammet fordi EU ikke tar hensyn til at gårdene er mindre enn i andre deler av EU.

(NTB)