Og er det ikke porno, så er det forskjellige slags spill eller musikkfiler. Misbruken har utviklet seg til et alvorlig problem for det svenske fengselsvesenet, Kriminalvården, skrev den populære svenske tabloiden tirsdag.

Björn Linderoth, som er sjef for datasikkerhetsarbeidet i Kriminalvårdsstyrelsen, har de siste månedene nærmest blitt nedringt av fortvilte sjefer for en lang rekke straffanstalter. Det dreier seg både om fengsler, varetektsarrester og såkalte frigangsenheter.

Samme gamle leksen Problemet er det samme hver gang: Datasystemene bryter sammen, spesielt når de skal ta sine daglige, automatiske sikkerhetskopier. Årsaken er ganske enkelt at systemene er så overfylt av nedlastede nettfiler, at det ikke finnes kapasitet til sikkerhetskopiering.

Så lenge systemene er nede, kan ikke betjeningen skaffe seg adgang til det såkalte klientprogrammet, der personlige opplysninger om den enkelte innsatte ligger lagret. All nedlastingen innebærer dessuten en alvorlig fare for datavirus. påpeker Björn Linderoth.

— Og dette er ikke bare et teknisk spørsmål, men også et etisk dilemma. Pornografi er ikke forenlig med den linje politikerne har fastlagt for kriminalomsorgens virksomhet, tilføyer han ovenfor Aftonbladet.

Neppe riktig redskap Sikkerhetskontrollørene kan ikke selv åpne de nedlastede filene, men de kan lese filnavnene.

— Det er lite sannsynlig at en fil med navnet fucking.bnp er noe nødvendig arbeidsredskap for en fengselsbetjent, sier Björn Linderoth til avisen GöteborgsPosten.

Nå har Kriminalvårdsstyrelsen bestemt seg for å gjøre noe med problemet, i første rekke ved å ta saken opp i sin internavis og i brev til den enkelte straffeanstalt. Foreløpig er det ikke aktuelt med disiplinærtiltak, skriver Aftonbladet.

Men dersom problemene ikke forsvinner, kan det senere bli aktuelt med ulike former for straff. Da risikerer personale som misbruker anstaltenes datautstyr, å bli trukket i lønn eller få anmerkninger på sitt rulleblad, het det i Stockholm-avisen tirsdag.

(NTB)