En rekke innsatte har benyttet menneskerettslovgivningen som ble innført av Labour-regjeringen i 2000 for å kreve tilgang til hardpornoblader, som bare selges fra spesialbutikker. Loven, som gjør den europeiske menneskerettskonvensjonen til en del av britisk lovgiving, garanterer ytringsfrihet og retten til å motta informasjon.

Nå har det britiske fengselsvesenet gitt fengselsdirektørene myndighet til å tillate hardporno på cella, skriver avisen Sunday Telegraph. De kan fortsatt nekte fanger å få slike blader, men ifølge avisen vil det bli vanskeligere å nekte de innsatte dette i en eventuell rettssak.

Seriemorderen Dennis Nilsen, som ble fengslet i 1983 for drap på seks unge menn, har stått i spissen for kampen med sitt krav om tilgang til homoseksuell pornografi.

Hittil har de innsatte bare fått lov til å motta mykpornoblader. NTB