President Alvaro Uribe (56) betegnes som en kald strateg, en intelligent og alvorlig mann. Men siden 2. juli har han smilt ganske mye. Som en actionfilm, sa man da regien rundt frigivelsen av Ingrid Betancourt ble kjent.

Etter frigivelsen, der Betancourt attpåtil skrøt av Uribe, har oppslutningen om presidenten økt til svimlende 91 prosent, ifølge colombianske meningsmålinger. Det gjør ham til den mest populære presidenten i hele Latin Amerika.

— Popularitet er et veldig relativt begrep i Colombia. Meningsmålinger der er ikke det samme som her. Dessuten er mediene i stor grad styrt av myndighetene, sier Adriana Sossa, leder i Latin-Amerika-gruppens Colombia-komité.

_Les mer:

USAs venn og problem_

Flere organisasjoner, Amnesty inkludert, har uttrykt bekymring for pressefriheten i landet. Antall drepte journalister har riktignok gått ned siden -90-tallet, men trusler, spesielt fra høyreekstreme, paramilitære grupper, er fortsatt en del av hverdagen. Svært mange journalister lever med livvakter, og er de kritiske til regjeringen, beskyldes de gjerne for å støtte Farc-geriljaen. Til tross for at geriljaen nå har svært liten oppslutning i befolkningen.

Far drept av Farc

Å slå ned Farc var et av Uribes viktigste valgløfter da han kom til makten i 2002. Hans innbitte motstand mot Farc har blant annet sammenheng med at hans far ble myrdet av geriljaen i 1983. Nå har han langt på vei lyktes i å svekke Farc, og det med hele verden som vitne.

Selv om det er omstridt hvor populær han egentlig er, setter mange colombianere pris på at han har gjort byene tryggere ved å presse geriljaen ut av tettbygde strøk. Antall drap og forsvinninger er redusert.

— Sikkerhetspolitikken har gitt resultater, samtidig er antall fordrevne økt som følge av denne politikken. Fokuset på sikkerhet overskygger dessuten andre, alvorlige problemer. Det er store demonstrasjoner nesten hver dag mot økende transport- og matpriser. Folk dør av sult samtidig som landet opplever økonomisk vekst. Økonomien går ganske bra, men landet går dårlig. Uribe driver en ultrakonservativ, urettferdig og intolerant politikk, sier Adriana Sossa.

Korrupsjon og kobling

Sossa mener andelen fattige har økt de siste årene. Særlig på landsbygden er det dårlig offentlig oppfølging innen skole, helsestell og andre tjenester.

Fattige er i liten grad representert i politikken, som preges av store jordeierfamilier, som familien Uribe.

Et av Alvaro Uribes største problem akkurat nå er fetteren Mario Uribe. I likhet med svært mange parlamentsmedlemmer, er fetteren dømt for forbindelser med høyreekstreme paramilitære, som har stått bak svært mange drap og forsvinninger, og som i stor grad er finansiert av narkobaroner.

En annen utfordring for Uribe er avsløringene om korrupsjon ved valget i 2006. Før dette valget fikk han grunnloven endret slik at han kunne velges igjen. Nå jobber hans allierte for at grunnloven nok en gang skal endres og Uribe gjenvelges for tredje gang i 2010.

— Uribe er nok styrket etter frigivelsen av Betancourt, men det er også opposisjonen Polo Democratico. Selv om Uribe driver en grusom politikk, skjer det også positive ting i Colombia, sier Adriana Sossa.

JOHN VIZCAINO