Vedtaket kan innebære en uviss framtid for statsminister Jaroslaw Kaczynskis regjering.

Beslutningen om å trekke seg fra regjeringssamarbeidet ble tatt søndag etter flere timer med «stormende debatt», ifølge partileder Andrzej Lepper.

Debatten endte med et stort flertall for å trekke partiets to representanter, arbeidsministeren og ministeren for byggeprosjekter, ut av regjeringen.