Rekorden ble satt på en årlig pølsekonkurranse i New York. Siden 1916 har pølseelskere konkurrert om å spise mest og fortest, men onsdag satte den japanske pølseprinsen en helt ny standard for hvordan pølser skal fortæres. Danset mens han spiste 59 kilo veide Kabayashi før han satte i gang foran et måpende publikum. Etter seks minutter hadde 30 pølser forsvunnet inn i det usedvanlige gapet, maks antall pølser som juryen kunne krysse av for på arkene sine. Men Kabayashi bare fortsatte mens han danset til tyggingen for å holde rytmen.Til tross for sine utrolige ferdigheter — Kabayashi bruker aldri pølsespisingen til å imponere nye damer...