Aktivistene Manuel Perez og Lazaro Alonso Roman, som ble arrestert under en demonstrasjon i 2005, ble løslatt tirsdag, ifølge den cubanske Kommisjonen for menneskerettigheter og nasjonal forsoning.

Også fire andre opposisjonelle ble løslatt fra fengsel tirsdag.

Søndag ble opposisjonslederen Jorge Luis Garcia Perez, kjent som Antunez, løslatt etter 17 års fengsel. Han ble i 1980 dømt for fiendtlig propaganda og forsøk på sabotasje.

Elizardo Sanchez, talsmann for menneskerettighetskommisjonen, vil ikke karakterisere løslatelsene som et tegn på endret holdning i den cubanske regjeringen, siden de fleste hadde sonet ferdig sine straffer.

Ifølge kommisjonen var det ved utgangen av 2006 283 politiske fanger på Cuba. Regjeringen hevder den ikke har noen samvittighetsfanger, bare ordinære kriminelle, og karakteriserer de fengslede opposisjonelle som leiesoldater og kontrarevolusjonære.