THOMAS HEINE

En lenge ulmende politisk krise i Iran brøt i går ut i lys lue da det ble avslørt at Vokterrådet har avvist 877 av de 1.700 kandidatene som har meldt seg til valget 20. februar, blant dem 80 medlemmer av nasjonalforsamlingen som søkte gjenvalg.

Det ultrakonservative Vokternes Råd, som har til oppgave å verne om den 25 år gamle islamske revolusjonen i landet. De 12 rådsmedlemmene — seks prester og seks islamske jurister under ledelse av ayatolla Ahmed Jannati - er alle utpekt direkte eller indirekte av Irans åndelige og i praksis også øverste politiske leder, ayatolla Ali Khamenei.

Vil hindre flere reformer

Det var på forhånd ventet at et antall reformorienterte kandidater til parlamentet ville bli utelukket for å forhindre en gjentakelse av valget for fire år siden, da reformfolkene kom til å dominere parlamentet. Men at utelukkelsen skulle bli så omfattende, er en overraskelse - kanskje til og med for Khatami selv.

— Jeg tror at det går imot Den Øverste Leders ønske, sa den reformvennlige presidenten, Mohammad Khatami, med henvisning til ayatolla Khamenei, ifølge det offisielle iranske nyhetsbyrået IRNA.

— Vi må alltid være oppmerksomme på den folkelige misnøyen, konstaterte presidenten, som har ledet an en intenst, men ikke videre vellykket, politisk tautrekking mot det konservative prestestyre.

President-bror utestengt

Først 10. februar, ti dager før valget, blir den endelige listen over kandidater offentliggjort, men kandidatene har hver enkelt fått vite om de er blitt akseptert av Vokternes Råd eller ei.

Blant de utestengte skal det være 80 nåværende parlamentarikere, bl.a. nestformennene Mohammad Reza Khatami, som er bror av presidenten, og Behzad Nabavi. Noen parlamentarikere forlot i går parlamentsbygningen i protest, og andre planla å markere sin utilfredshet ved å bli i bygningen natten over.

— Avvisningen av kandidater er et ulovlig statskupp og et forsøk på regimeskifte med ikke-militære midler, sa en av de utestengte, Mohsen Mirdamadi, som er formann for parlamentets utenriks- og nasjonale sikkerhetsutvalg.

Venter massiv boikott

Mohammad Reza Khatami, som leder det største av de reformvennlige partiene i Iran, kalte avgjørelsen fra Vokternes Råd «en hån mot demokratiet».

— Hvis denne situasjonen fortsetter, vil forutsetningene for et valg ikke være til stede. Folk vil ikke være innstilt på å stemme, og naturligvis går vi mot en boikott av valget, sa han i går til det franske nyhetsbyrået AFP.

En betydelig valgboikott var ventet under alle omstendigheter, ettersom mange, ikke minst unge, er misfornøyde med det langsomme reformtempoet i de fire årene president Khatami og hans tilhengere har hatt stort parlamentarisk flertall.

De avviste kandidatene kan appellere til Vokternes Råd om å komme i betraktning likevel, og ifølge observatører i Teheran er det godt mulig at ayatolla Khamenei vil overbevise rådet om å la en del av kandidatene delta for på den måte å «vise sitt storsinn og demokratiske sinnelag», som en kyndig observatør spydig bemerker.