Frp-leder Carl I. Hagen mener det må være uaktuelt for Norge å ta imot noen av flyktningene som er om bord i "Tampa". ýDisse flyktningene er Australias ansvar, sier Hagen til NTB.

Kan komme

Ledere både i Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de er parate til å drøfte løsninger dersom situasjonen tvinger regjeringen til å akseptere et ansvar for flyktningene om bord. Alle understreker at flyktningene først og fremst er Australias ansvar.

Kjell Magne Bondevik (KrF) mener flyktningene ikke kan las i stikken og mener Norge av humanitære årsaker må ta imot noen eller alle av dem hvis det ikke oppnås enighet. Også Høyre-leder Jan Petersen sier seg villig til å drøfte løsninger med regjeringen, deriblant muligheten for å ta flyktninger til Norge. Også lederne i Venstre og Sp er villige til å åpne for en slik løsning.

Kan ikke komme

Hagen er ikke parat til å gi slike signaler. Han vil heller ikke si om han vil støtte en løsning som FNs generalsekretær og/eller høykommissær anbefaler.

-Det vil jeg ta stilling til når det eventuelt foreligger en slik løsning, sier han. I stedet mener Hagen Norge bør samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger og vurdere å gi pengebistand til området og se om man fra norsk side kan bidra med mat og medisiner ut til båten.

ýDet er viktig at alle partier står samlet bak regjeringens linje. Det er også regjeringens ansvar å håndtere denne saken, sier Carl I. Hagen.