JAN TYSTAD

London

Hun hevdet i BBCs radioprogram «Today» at hun hadde lest en avlyttet spionrapport mens hun var statsråd.

Denne skandalen kom dagen etter at påtalemyndigheten hadde droppet saken mot en av avlytterne, Katherine Gun, som gikk til avisene da hun leste en e-postmelding fra amerikanske spioner til deres britiske kolleger, hvor disse ble bedt om å avlytte medlemmene i Sikkerhetsrådet. Katherine Gun er ansatt i det største avlyttingssenter i Europa, GCHQ-senteret i Cheltenham. Saken ble droppet av regjeringen av frykt for å få flere avsløringer under en eventuell rettssak.

Utskrift

Den tidligere bistandsministeren Clare Short, som er bitter fordi hun fikk sparken etter Irak-krigen, ble intervjuet i BBC-programmet om frifinnelsen av Katherine Gun. Hun bekreftet at avlytting av Sikkerhetsrådets medlemmer og generalsekretær Kofi Annan har skjedd i lang tid og ble spurt av programlederen:

— Har jeg forstått det riktig at britiske spioner har fått ordre om å avlytte folk i FN, som generalsekretær Kofi Annan.

Short svarte: - Ja, absolutt. Jeg leste en utskrift av samtalene hans.

Reaksjonene i FN var sterke. Fred Eckhart som er talsmann for generalsekretæren sa at hvis disse påstandene er riktige, må avlyttingen stanses øyeblikkelig.

— Avlytting av FN-sjefen er ulovlig, sa Eckhart. Han og andre kritiske røster hevder at det er helt vesentlig for generalsekretæren å være sikker på at samtalene hans ikke avlyttes. Han får telefoner fra og ringer til statsledere i hele verden og slike samtaler vil ta slutt hvis statslederne vet at de blir avlyttet.

Blair

Statsminister Tony Blair ble spurt om Clare Shorts uttalelser under sin månedlige pressekonferanse i Downing Street 10 i går. Han nektet å svare på spørsmål om britiske spioner har avlyttet generalsekretær Annan eller medlemmer av Sikkerhetsrådet med den begrunnelse at britiske regjeringer aldri svarer på spørsmål som gjelder etterretningsarbeid og spionasje.

Blair kalte Shorts uttalelser «fullstendig uansvarlige». Hva som kommer til å skje med Short er uklart. Rent formelt har hun brutt sitt løfte som statsråd om ikke å avsløre landets hemmeligheter, men det er tvilsomt om statsminister Blair tør gå til rettssak mot henne. Hun vil da få anledning til å trekke frem enda mer av det som skjedde foran og under Irak-krigen.

Krigen

Statsminister Blair sa i et intervju til søndagsavisen News of the World at han akter å fortsette å lede regjeringen og partiet under neste valg, som kan bli holdt allerede sommeren 2005. Han sa at han liker jobben og at han akter å styre landet i mange år.

Blairs ulykke er at han fulgte president George W. Bush inn i krigen uten motforestillinger. Etter Hutton-rapporten hadde han håpet at kritikken ville avta. Som kjent ble han og hele regjeringen frifunnet av Lord Hutton når det gjaldt skyld for Dr. David Kellys selvmord.

Men Irak-krigen blir ikke glemt. Clare Short og Blairs tidligere utenriksminister Robin Cook lar ham ikke få hvile. De mener begge at statsministeren tok britene inn i denne krigen på falske premisser. Han hevdet at diktatoren Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen som kunne brukes til å angripe britiske interesser. Slike våpen er ikke blitt funnet og landet hadde heller ikke utskytingsmuligheter til å true de nærmeste britiske militærbasene på Kypros.

Udiplomatisk

Årsakene til at Clare Shorts påstand vekker stor oppsikt er at det strider mot internasjonale regler å avlytte andre lands statsoverhoder og FNs øverste sjef.

— Mange spør seg sikkert hvordan det er mulig å avlytte slike personer, men det er ikke noe problem, sa den britiske etterretningseksperten Glenmore Trenear-Harvey på BBCs tv-nyheter i går. Han hevdet at man ikke trenger å plassere et lytteapparat i telefonrøret, i dag kan man plukke opp mobilsamtaler og elektronisk post helt trådløst ved hjelp av moderne avlyttingssystemer. Trenear-Harvey mente FN-sjefen og andre toppolitikere må regne med at det skjer.

Avlyttingen av Kofi Annan og Sikkerhetsrådets medlemmer ble gjort da USA og Storbritannia forsøkte å få støtte for en ny resolusjon i FN om å gå til krig mot Irak. Bush og Blair var desperate etter å skaffe seg FNs støtte. De fikk det ikke og gikk til krig likevel.

Statsminister Blair må regne med flere spørsmål om avlytting av FN i dagene fremover. Han kan ikke bare avvise dem med å si at han ikke diskuterer etterretningsorganisasjonenes virksomhet. Deres arbeid ble diskutert åpent under Hutton-høringen.

SPIONASJEBESKYLDNINGER: Tidligere bistandsminister i Tony Blairs regjering, Clare Short, unngikk i går å svare på spørsmål fra journalister etter sin uttalelse om at Storbritannia hadde spionert på Kofi Annan.<br/> FOTO: MICHAEL CRABTREE, REUTERS