Da den første pandaen som ble født etter kunstig befruktning ble satt ut i det fri, tok det ikke lang tid før den ble drept etter å ha havnet i slåsskamp med andre dyr. Derfor vil pandaforskere nå at de utrydningstruede bjørnene lærer å kjempe seg fram i livet, melder lokale medier.

Wolong-senteret, som aler opp pandaer, planlegger å la fire av bjørnene vokse opp med spesialtrente politihunder eller andre dyr for å venne dem til andre dyr og lære dem å passe på seg selv, skriver avise Chengdu Daily. Dermed står pandaene mer rustet til å overleve når de settes ut i naturen.

Oppdrett av pandaer er et viktig tiltak for å berge den utrydningstruede arten. Ifølge kinesiske myndigheter finnes det mellom 1.000 og 2.000 ville individer igjen i vill tilstand.