• Vi sliter kort og godt med sedelighetssaker. De tar for lang tid, sier Gunnar Fløystad, påtaleleder i Hordaland politidistrikt.

SITAT: Noen ganger går det for sent og vi har ikke gjort en god nok jobb

GUNNAR FLØYSTAD, PÅTALELEDER HORDALAND POLITIDISTRIKT

— Noen saker blir dessverre altfor gamle. Det gjelder særlig forhold hvor det er gjort store databeslag, for eksempel av barneporno. I mange av sakene er det svært komplisert og tung etterforskning, sier Fløystad.

Han tar selvkritikk på politidistriktets vegne.

— Noen ganger går det for sent og vi har ikke gjort en god nok jobb. Det har mye med ressurser å gjøre, og vi har besluttet å styrke vold og sedelighet med to etterforskere i 2006, sier Fløystad.

I år er målet at behandlingstiden for sedelighetssaker skal gå ned med 10 prosent.

Henger etter

— Vi har et kapasitetsproblem. I tillegg til flere etterforskere har vi også sett på organiseringen og strukturen slik at vi kan frigjøre etterforskningskapasitet til disse sakene. Vi går også gjennom alle sakene hver måned og sender ut direktiver om hvilke saker som skal prioriteres, sier Fløystad.

— Hva slags effekt har disse tiltakene hatt?

— For noen typer saker har det hatt god effekt, men sedelighetssaker henger fortsatt etter, sier han.

Mistenkte forsvinner

Carl-Petter Leganger er politiførstebetjent ved Hordaland politidistrikt og etterforsker vold- og sedelighetssaker.

— Vi må prioritere nokså knallhardt, og da er det saker som blir liggende lenger. I teorien kan en sak ligge til den blir foreldet, sier Leganger.

Han nevner problemer med å få tak i vitner og at mistenkte forsvinner til utlandet som andre årsaker til at saker blir forsinket.

— Ambisjonsnivået vårt er alltid å få gjort sakene fortest mulig unna, men det må ikke gå på bekostning av kvaliteten på etterforskningen, sier Leganger.

- Ikke ha lovbestemt frist

Konstituert førstestatsadvokat Randi Lucie Gabrielsen er negativ til å innføre lovbestemt frist for sedelighetssaker.

— Jeg håper at vi kan løse problemet på en annen måte. Når man innfører slike frister er det alltid en fare for at prioriteringen går ut over andre viktige saker, sier hun.

Gabrielsen understreker likevel at hun synes det er bra å ha et mål om å bli ferdig med sedelighetssakene innen seks måneder.

— Sedelighetssaker og drapssaker skal ha høyeste prioritet uansett, sier hun.