En mistenkelig bil ble sprengt i lufta av politiet på parkeringsplassen utenfor Royal Alexandra Hospital i Paisley, forteller en korrespondent for Sky News.

Politiet sier bilen hadde tilknytning til angrepet mot flyplassen i Glasgow lørdag. Det var ingen ting som tydet på at bilen inneholdt eksplosiver, men den ble destruert som en sikkerhetsforanstaltning.

Søndag gjennomsøkte britisk politi også flere hus nær flyplassen i Glasgow og i byen Newcastle-Under-Lyme, som ligger mellom Manchester og Birmingham, i forbindelse med terrorforsøkene.