En mann i søndre bydel fikk nylig tilbud om å kjøpe to vaskebjørner av en bergenser. Vaskebjørner er ikke tillatt å ta inn i landet. Arten er et plagsomt skadedyr og er svært lite ønsket i Norge. Mannen som fikk tilbudet, kontaktet politiet.

Selgeren disponerer et hus i en av nabokommunene til Bergen. Før det ble aksjonert mot boligen, fikk politiet rettens tillatelse til å ransake boligen. Selgeren er siktet for ulovlig innførsel av dyr.

Fant ikke vaskebjørner

Onsdag aksjonerte så politiet. Da tre polititjenestemenn tok seg inn i huset, var selgeren ikke hjemme. Han var på utenlandsreise. Politiet gjennomsøkte boligen, men fant ikke vaskebjørner. De fant imidlertid et fuglebur med to små dyr. Dyrene og buret ble beslaglagt.

I løpet av torsdag ble distriktsveterinær Per-Arne Ludvigsen i Mattilsynet i Bergen og viltforvalter Tore Løne hos fylkesmannens miljøvernavdeling bedt om å hjelpe politiet med å fastslå hvilke dyr som var beslaglagt.

Til Bergens Tidende sier Ludvigsen og Løne at dyrene er sibirske ekorn, med det latinske navnet tamias sibiricus . Disse er ikke tillatt innført til Norge.

Lensmann Norvald Visnes sier at politiet ser svært alvorlig på saken.

— Vi utelukker ikke at vedkommende selger disponerer flere dyr enn de vi har beslaglagt, og at noen av dyrene er ulovlig innført. Hvis det dreier seg om vaskebjørn, er det svært alvorlig,, sier Visnes.

I avhør mandag

Politiet har vært i kontakt med selgeren pr. telefon, og han sier han har kjøpt dyrene i utlandet og tatt dem med seg hjem. Lensmann Visnes vil ikke gå nærmere i detaljer om hva mannen har forklart. Mannen kommer hjem i helgen og møter for å gi forklaring for politiet mandag. Nye aksjoner for å finne dyrene er ikke usannsynlig.

De to sibirske ekornene er midlertidig plassert på Myrbø Dyrepensjonat i Arna. Løne sender rapport til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Siden dyret ikke er tillatt innført til Norge, vil DN rekvirere de to ekornene avlivet. En slik rekvisisjon vil trolig bli sendt i løpet av dagen. Da blir ekornene umiddelbart avlivet av veterinær.

Bergens Tidende fikk i går kontakt med selgeren på telefon i utlandet. Han ønsket ikke å gi noen kommentarer.

AKSJON: Politiet aksjonerte mot denne boligen på jakt etter ulovlige vaskebjørner. De tre personene til venstre er politifolk. Mannen til høyre på bildet har ikke noe med saken å gjøre. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN.
AVLIVES: De to sibirske ekornene er ulovlig innført og vil bli avlivet i dag.
SØT, MEN UØNSKET: Vaskebjørn er blitt en pest og en plage i de land der den er blitt tallrik, sier en ekspert til BT.