— Jeg er lei av å se at Polen settes i bås. Vi er plassert som ukritisk USA-venn, som trojansk hest i arbeidet med å gjøre EU til en global aktør, som motstandere av landbruksreformer i EU, som spesielt ublu forhandlere og mer til. Det er så mange som prøver å kapsle oss inn for så å isolere oss.

Sterkt unyansert

Hjertesukket kommer fra Pawel Swieboda. Som direktør for EU-avdelingen i utenriksdepartementet, er Swieboda en mektig rådgiver for utenriksminister Cimosciewicz og europaminister Hübner.

Swieboda mener den ovennevnte «båssettingen» er enten feil eller sterkt unyansert. Slik oppsummerer han Polens utenrikspolitikk på viktige områder:

Forholdet USA-Europa : Polen vil ha et nærest mulig forhold og satse sterkt på NATO. Men EU må også korrigere USA «som venn». Polen er for eksempel helt på linje med EU i striden med USA om Den internasjonale straffedomstolen, der USA krever sine egne borgere fritatt.

Utviklingen av EU som «stormakt» : Polen er for en effektiv utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU. Unionen må bli en sterkere global aktør og bruke diplomati, bistand, økonomisk samarbeid i et «kritisk samarbeid» med USA.

Den indre utvikling i EU : Polen ønsker et åpnere og mer demokratisk EU. Landet vil ikke bremse reformer i landbrukspolitikken.

EUs østlige dimensjon: Polen vil innlemme Ukraina, Hviterussland og Moldova i det europeiske samarbeidet.

FN : Polen vi ha en vismannsgruppe som skal utarbeide reformforslag. FNs sikkerhetsråd trenger forankring i kamp for frihet og menneskerettigheter, åpning for humanitære intervensjoner og en ny sammensetning. Polen mener Sikkerhetsrådet må reflektere vår tids problemstillinger og maktforhold.

Ansvarlig aktør

— Vi vil være en god og ansvarlig aktør. Hvor stor innflytelse vi får, avhenger av hvordan vi arbeider og hvordan vår økonomiske utvikling blir, sier Swieboda.

— Dere har allerede rykte på dere for å være et «nytt Polen» eller «nytt Italia» i EU, fordi dere fremmer nye, steile krav i siste fase av forhandlinger?

— Vi ble anklaget for det etter sluttfasen av medlemskapsforhandlingene i København og nå etter EØS-runden. Men det dreier seg om at våre synspunkter ikke ble hørt. Medlemmene av klubben lager spillereglene. Vi var ennå ikke med og skulle liksom være glade for det vi fikk, sier Pawel Swieboda.

INGEN TROJANSK HEST: Polen vil ikke være noen trojansk hest for utviklingen av EU, sier direktør Pawel Swieboda i utenriksdepartementet.<br/>Foto: JUHA ROININEN