— Vi hadde nok ventet at onsdagens møte skulle få alvoret til å gå opp for Polen. Men nå begynner en følelse av usikkerhet og maktesløshet å bre seg, sier en sentral kilde i EU-Rådets EFTA-gruppe til Bergens Tidende.

Dette organet hadde møte onsdag, for første gang med representanter også for EUs ti kandidatland. Både Norge og EU-kommisjonen hadde håpet Polens direkte møte med land som Spania og Portugal skulle «skape dynamikk», det vil si: få Polen til å forstå at det ikke er mulig å skape endringer i EØS-avtalen.

Ønsker tollfri fisk

Polen ønsker som kjent større tollfrie norske og islandske fiskekvoter - nærmest reservert for egen fiskeforedlingsindustri. For Spania, Portugal og Irland er situasjonen en helt annen.

De landene mener Norge og Island har fått for store tollfrie kvoter inn til EU-markedet.

Men selv om Polen skal ha dempet retorikken noe, står de fortsatt fast på at de skal ha mer av særlig makrell.

BTs diplomatiske kilde i EU-Rådets EFTA-gruppe representerer ett av dagens medlemsland i EU, og har gode forbindelser også i Kommisjonen.

Vedkommende begynner å ane ugler i mosen.

— Problemet er at prosessen har mistet momentum, mistet fremdrift. Før påske hadde vi frister å forholde oss til, et press på oss. Så blokkerte polakkene som kjent en ferdig avtale rett før påske og dermed ble vi ikke ferdige innen den planlagte undertegnelsesseremonien i Aten. Nå etter påske er det ingen konkrete frister lenger, det bare skurer, sier kilden.

Vil forstå - til slutt

— Jeg tror polakkene til slutt vil forstå at det ikke kan åpnes for økte kvoter, for da vil EU-land med motsatte interesser sette seg i bevegelse. For polakkene står det også betydelig pengebeløp på spill. Norge har lovet stor finansiell støtte spesielt til Polen. Alt i alt taler det meste for at det ordner seg til slutt, men vi kan komme i reell tidsnød, sier kilden.

Vedkommende viser til det begynner å spøke for målet om å få avtalen om utvidelsen av EØS ratifisert - endelig godkjent - samtidig med utvidelsen av EU.

— Problemet er at vi ikke har noen endelig dato. Vi kan ikke si at innen da og da må vi i alle fall være ferdige. Fristen flyter, plutselig kan det være for sent uten at vi er helt klar over det, sier kilden.

Etter folkeavstemningen ...

Vedkommende tror ikke Polen gir seg før etter den polske folkeavstemningen om EU-medlemskap 8. juni.

— Det virker som om polakkene har politiske problemer med å gå med på noe før den tid, og at Kommisjonen derfor ikke vil presse dem for hardt.

Men dette begynner å bli et farlig spill. Også i det norske utenriksdepartementet øker frykten.

— Det er ekstremt viktig at vi får EØS-utvidelsen sendt til godkjenning sammen med EU-utvidelsen. Hvis ikke, er det fare for at EØS kan bli «glemt i en skuff» i et land uten sterke interesser i saken, og dermed kan avtalen ikke settes ut i livet. Det er klart det som skjer nå bekymrer også oss i UD, sier en UD-byråkrat til BT.