At Malta fortsatt står hardt på kravet om momsfri mat og medisin, bekymrer neppe EU-lederne stort før det store utvidelsestoppmøtet i København torsdag og fredag. Om Malta ender med å si nei til EU — noe det er en viss fare for - er ikke det så farlig.

Men et annet land som skaper kluss i forhandlingsinnspurten heter Polen, og det er en annen skål. Polen er det største og viktigste av de ti søkerlandene. Det er et land EU må ha med for å kunne kalle utvidelsen en suksess. Og i Polen er det politisk haraball. Det viktige Frihets- og rettferdighetspartiet har varslet at det kan plassere seg på nei-siden når polakkene skal ha sin EU-kamp.

Dermed må EUs 15 medlemsland antakelig strekke seg litt lenger enn de hadde tenkt i København for å imøtekomme et helt skred med nye og gamle krav Polens nervøse ja-folk har fremmet. Mer penger står naturligvis høyt på listen.

Også Tsjekkia og flere andre land har viktige, gjenstående krav når alle 25 stats- og regjeringssjefer samles for å løse flokene i Danmarks hovedstad. Bare Kypros og Slovakia er enige med EU om betingelsene for medlemskap fra 1. mai 2004. EU-kommisjonens president Romano Prodi gikk i går overraskende inn for en grei løsning på problemet.

— Hvorfor gir vi ikke bare østeuropeerne noen flere penger? Hvis det viser seg nødvendig å bruke alle pengene for å få til en avtale, ja, så synes jeg virkelig vi skulle gjøre det, sa Prodi til danske Information.

I Brussel lurte mange i går på hvilken Romano Prodi som her var i aksjon: Den til tider skarpe, strategiske Prodi som - vel forberedt av sin hærskare gode rådgivere - setter viktige spørsmål på dagsordenen? Eller den uforberedte, klønete Prodi som er kommet i skade for å snakke med journalister uten rådgivere til stede?

At utspillet kom i en bitte liten avis som Information tyder på det siste. Det samme gjør det faktum at EU-kommisjonens pressetalsmann Jonathan Faull rykket ut for å forsikre om at Prodi er helt på linje med det danske EU-formannskapet. Da hadde Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen allerede gjort det meget klart - fra Aten - at «det finnes ikke mer penger».

Men det gjør det nok. Tysklands utenriksminister Joschka Fischer sa i går at alle spørsmål om penger og landbruk skal avgjøres på toppnivå i København. Og EU vil neppe risikere at en molefonken polsk regjering må reise hjem derfra med bare knapper og glansbilder til sine mange, rasende bønder.