Årsaken til forflytningen er at Jordas vertikale akse er i ferd med å rette seg opp. Dess mer den retter seg opp, dess lenger nord kommer polarsirkelen. Det innebærer også at midnattssola «flytter» seg nordover. Polarsirkelen er nemlig det punktet der midnattssola kommer lengst sør på årets lyseste døgn, sommersolverv 21. juni.

Helningsvinkelen på jordaksen er for tiden 23,5 grader, og vinkelen endrer seg meget langsomt i en periode på 41.000 år.

Klokka 21.10 lørdag 21. juni «snudde» Sola etter å ha nådd sitt nordligste punkt på Jordas øverste halvdel dette året. Den første tiden etter sommersolverv endrer døgnets lengde seg ganske lite. I Oslo avtar for eksempel dagen med sju minutter fram til månedsskiftet juni-juli. I Trondheim avtar døgnet i samme periode med 11 minutter.