MADS STENSTRUPJØRGEN ULLERUPParisDe uranholdige prosjektilene som på Balkan ble avfyrt mot Slobodan Milosevics serbiske kampvogner, har ikke bare etterlatt lavt radioaktivt uran i miljøet, men har sannsynligvis også utviklet det langt farligere stoffet plutonium. Sveitsiske forskere Det er konklusjonen på en rapport som i går ble sendt ut av den statlige polytekniske skolen i Sveits. Etter analyser av den omstridte ammunisjonen opplyser forskerne i Bern at de også har funnet svake doser av uran 236 i ammunisjonen. Derfor, fastslår de, må uranen stamme fra avfall fra atomkraftverk, fordi U 236 ikke finnes i naturen.Ifølge forskerne er det en fastslått kjensgjerning at atomkraftverk under sin avbrenningsprosess alltid produserer plutonium. Og at det alltid vil være rester av plutonium igjen i den forarmede uranen når man under behandlingen av avfallet forsøker å skille uran og plutonium ved hjelp av kjemiske prosesser. Utløser alvorlig sykdom Når et uranforsterket prosjektil deretter rammer en kampvogn, vil både uran og eventuelle rester av plutonium fordampe, og innånding av bare et mikroskopisk støvkorn plutonium kan være nok til å utløse alvorlige sykdommer. Plutonium er 200.000 ganger mer radioaktivt enn uran, og farligheten av stråling fra plutonium er omkring en million ganger høyere.Likevel understreker de sveitsiske forskerne litt selvmotsigende at det ennå ikke er formelt fastslått at rester av plutonium skulle gjøre omgangen med ammunisjonen mer risikabel for de impliserte personene. Et atomlaboratorium i Spiez i Sveits tok i går også forbehold, hvilket fikk de sveitsiske myndighetene til å konkludere at risikoen for de utsendte soldatene var meget liten. NATO beroliger Samme konstatering ble gjentatt i Brussel etter et to dager langt møte mellom NATO-landenes generalleger.På en pressekonferanse forsøkte den belgiske representanten, Roger Van Hoof, å berolige. Han avviste at det er grunn til å snakke om et Balkan-syndrom og tilføyde at det ikke statistisk er funnet flere tilfeller av dødsfall som følge av bl.a. leukemi blant Balkan-veteraner enn blant andre soldater.Jyllands-Posten/Bergens Tidende