Pluto har vært ansett som en planet siden den ble oppdaget i 1930. Fra nå av vil den bli plassert i den nye kategorien dvergplaneter, sammen med flere andre himmellegemer som er blitt oppdaget de siste tiårene.

Den første definisjonen av hva som er en planet, ble vedtatt torsdag. 2.500 vitenskapsfolk og astronomer ble etter hissig debatt dermed enige om å skille mellom Pluto og de åtte andre planetene i vårt solsystem.

Behovet for å kunne definere hva som skal til for å få status som planet, er oppstått som følge av at teknologiske fremskritt gjør det mulig for astronomer og se lenger ut i verdensrommet. Astronomer er også i stand til å måle størrelsen på himmellegemer i vårt solsystem mer nøyaktig.

I tillegg til kategoriene planet og dvergplanet, opprettet vitenskapsfolkene fra IAU også en tredje kategori. Denne omfatter alle andre objekter, unntatt satellitter, som nå skal omtales som mindre legemer i solsystemet.

Slik ser en kunstner for seg Pluto-systemet fra overflaten på en av de nyoppdagede månene rundt Pluto. Den største kula i midten er selve planeten Pluto. Den mindre kula til høyre er Plutos måne Charon, mens den mest lyssterke av de små prikkene i venstre del av bildet er den andre av de nyoppdagede månene.
HANDOUT
Jocelyne Bell-Burnell, medlem av International Astronomical Union (IAU), taler under foreningens generalforsamling i Praha torsdag.
DAVID W CERNY