En mann som lå på intensivavdelingen ved Sahlgrenska sykehus i Göteborg, kan ha blitt hivsmittet på sykehuset, skriver Aftonbladet.

Helse— og sosialmyndighetene undersøker om smitten kan ha kommet fra en hivsmittet pasient som delte rom med mannen.

Ved en misforståelse ble sprøytene deres forvekslet. Sprøytene til de to pasientene lå på arbeidsbord ved siden av pasientenes senger. I forbindelse med at den hivsmittede pasienten skulle til røntgen, ble bordet hans flyttet.

I følge de svenske Helse- og sosialmyndighetene, ga så en sykepleier en injeksjon til den pasienten uten hiv, med den hivsmittedes sprøyte.

Etterpå innså hun tabben, og hendelsen ble rapportert.

Tre måneder senere døde mannen av akutt hjertesykdom, uten noen tegn til at han faktisk var hivsmittet. Sykehuset får likevel sterk kritikk av helsemyndighetene fordi det var stor fare for at mannen kan ha blitt smittet.