Det er Washington Post-journalisten Mike Allen som avslører kalkun-bløffen.

I samme artikkel stiller Allen sprøsmålstegn ved Bush-administrasjonens troverdighet og peker på at det ennå ikke er funnet noen masseødeleggelsesvåpen i Irak.

Bildet av den presidenten som serverte kalkun til soldatene i Bagdad under lynvisitten hgikk verden rundt. Det er imidlertid tvilsomt om noen av soldatene ble særlig mette av Bushs plastkalkun.

Det skal i rettferdighetens navn nevnes at soldatene — og presidenten - fikk servert ekte vare også.

God og glinsende ser den ut Jubel fikk han også, presidenten. Men kalkunen var falsk.
REUTERS