Kongen hadde vært i fare for å bli drept hvis bombene ikke var blitt oppdaget av sikkerhetsstyrker. Han ble i alle hast kjørt tilbake til palasset mens bombene ble uskadeliggjort, skriver Himalaya Times.

Sprengstoffet skal ha blitt utplassert i nærheten av et ambassadestrøk til tross for strenge sikkerhetstiltak. Den maoistiske geriljaen, som forsøker å styrte monarkiet, oppfordret denne uken til en fem dagers generalstreik. Mange lot imidlertid være å følge oppfordringen, og på streikens fjerde dag var aktiviteten

i hovedstaden Katmandu omtrent som vanlig. (NTB)