Planen er å etablere en bemannet stasjon på månen som, når den er ferdig utbygd, også kan fungere som en fremskutt base for en bemannet ferd til Mars, opplyser NASA.

Prosjektet er et langsiktig fellesforetakende mellom 14 av verdens romfartsorganisasjoner, blant dem den indiske, kinesiske og russiske.

De første måneferdene vil foregå med roboter som skal gjøre en del grunnarbeid og forberedelser til en base. Deretter er planen å sende ekspedisjoner med fire mann på flere ukeslange turer til månen for å bygge opp stasjonen.

Når den er ferdig, er det aktuelt med ekspedisjoner på om lag et halv år, som vil bli brukt til planlegging av turer til Mars, opplyser NASA.

De første bemannede turene er planlagt til rundt 2020. Siste gang et menneske var på månen var i 1972.