NTB

Domstolen har besluttet å utsette henrettelsen for å kunne vurdere argumentene fra mannens forsvarere som sier at det er ulovlig å henrette noen for en forbrytelse begått som mindreårig.

25-åringen Napoleon Beazley er dømt til døden for et drap han begikk da han var 17 år gammel og skulle etter planen henrettes med giftsprøyte ved midnatt norsk tid i delstatsfengselet i Huntsville i Texas.

Forsvarerne forsøkte å unngå henrettelsen med en siste anke til delstatens høyesterett og en spesiell ankedomstol, og det er denne anken som ligger til grunn for utsettelsen. Utsettelsen kommer overraskende, ettersom ankedomstolen svært sjelden har tatt slike anker til følge.

Forsvarerne argumenterer med at det er ulovlig å henrette noen for en forbrytelse vedkommende begikk som mindreårig.

Mange internasjonale organisasjoner, fra EU til Amnesty International, har bedt amerikanske myndigheter stoppe henrettelsen. I sin siste rapport kaller Amnesty USA en "skurkestat" i verden når det gjelder dødsstraff. Delstaten Texas er verst av alle, mener Amnesty.

Beazley skjøt og drepte en 63 år gammel mann i april 1994, uten noen gang tidligere å ha vært i politiets søkelys, og familie og venner var dypt sjokkert. Beazley har innrømmet å ha solgt mindre mengder narkotika.

Texas har henrettet 250 dødsdømte fanger siden dødsstraffen ble gjeninnført i 1982.

25-åringen Napoleon Beazley begikk et drap da han var 17 år gammel.
Arkivfoto