Ett hovedmål for programmet er å gi de allerede fredede korallrev høyere prioritet i bevaringsarbeidet innad i vernede naturområder. Et annet er å øke antallet slike fredede rev, opplyste en talsmann for FNs miljøprogram UNEP.

— Problemene som disse korallrevene står overfor, stammer egentlig fra oss mennesker. Vi har lagt oss til en lei uvane med å ødelegge slike rev med vår uansvarlige skipsfartspolitikk, sa UNEP-talsmannen Robert Hepworth på en pressekonferanse i Nairobi.

Om lag 11 prosent av verdens korallrev er allerede forsvunnet, og 60 prosent er truet, viser internasjonalt forskningsarbeid. Et nytt fond, etablert av den amerikanske mediemogulen Ted Turner og administrert av FN, har allerede bevilget ti millioner dollar til redningsarbeidet.

En del av pengene er øremerket til bygging av nye anlegg for ilandføring av fangst, slik at fiskebåtene ikke skal skade korallrevene. Andre midler skal gå til fremme av såkalt økoturisme og til langsiktig bevaringsarbeid.

(NTB)