Professor Alan Grafen, som leder universitetets disiplinære tjenester, innrømmer at stadig flere studenter kopierer andres arbeid uten å oppgi kilde eller overhodet å nevne at opplysningene ikke er deres egne. Internett har gjort dette mye lettere, sier Grafen.

Han mener studentene bør pålegges å undertegne en juridisk erklæring om at de ikke har drevet plagiat, skrev London-avisen Daily Telegraph tirsdag. Men han innrømmer at hvis folk først har nerver til å fuske, vil de heller ikke nøle med å signere et slikt dokument heller.

Oxford-professoren legger store deler av skylden for problemet på britiske skoler, som «oppmuntrer elever til å levere inn arbeid som er smurt sammen av stoff fra nettet». – Unge mennesker kommer til universitetet med inngrodde uvaner, klager han.

I dag er det blitt så ille at flittige studenter skriver av ord for ord, mens de late bruker klipp-og-lim-funksjonen på datamaskinen. Hardt og seriøst akademisk arbeid er i ferd med å bli en sjeldenhet blant studentene, mener professor Alan Grafen.