Et notat fra et møte mellom Blair og topper i det militære og etterretningstjenesten i juli 2002, avslører at den engelske statsministeren nærmest la opp en felle for Saddam Hussein. Målet var å sikre et juridisk og politisk grunnlag for å styrte Iraks tidligere president.

Referatet, som gjengis i The Sunday Times, innledes slik:

— Dette notatet er ekstremt sensitivt. Det må ikke kopieres, og må kun vises til dem som har et genuint behov for å vite om det.

Ifølge referatet, uttalte Blair at «hvis den politiske konteksten var rett, vil folk støtte en regimeendring». Det fremgår også av møtet, at strategien var å overbevise omverden om at Iraks påståtte masseødeleggelsesvåpen utgjorde en så stor trussel at et maktskifte var nødvendig.

Utenriksminister Jack Straw mente det i seg selv var en for tynn begrunnelse.

— Saddam truer ikke nabolandene sine og hans masseødeleggelsesvåpen er langt mindre truende enn våpnene til Libya, Nord Korea og Iran, sa han ifølge referatet.

I forlengelsen av dette foreslo Straw at alliansen burde komme opp med et ultimatum knyttet til FNs våpeninspeksjoner. som ville gi en invasjon et tryggere Blair tente på forslaget, og svarte slik:

— Det vil bety mye politisk og juridisk om Saddam nekter å slippe til FNs våpeninspektører, skal Blair ha sagt.

Brevet gir ammunisjon til dem som mener Blair villedet det engelske folk om Irak-krigen. Det var nemlig ikke kjent at planene var så konkrete på dette tidspunkt. Tidligere er det blitt kjent at Blair allerede i april 2002 gav USAs president George W. Bush grønt lys til å invadere Irak.

Sir Menzies Campbell, liberaldemokratenes utenrikspolitiske talsmann, kommenterer lekkasjen slik:

— Dette viser at Blair støttet en ulovlig regimeendring sammen med Bush-administrasjonen. De iscenesatte en rettferdiggjøring for å angripe. Det skulle kriges uansett.

Stasministerens kontor avviser at det finnes noe ny informasjon i referatet.

<b>STATSMINISTER TONY BLAIR:</b> Mer trøbbel, like før valget
Reuters