I fire år har britiske veterinærer og forskere drevet undersøkelser for å avdekke om den farlige sykdommen kugalskap, også kjent som BSE (bovine spongiform encephalopathy), kan ha spredd seg til den britiske sauebestanden.

Torsdag ble det kjent at britiske myndigheter hadde lagt ut en uklar og tvetydig pressemelding på internettsidene sine, der det het at man så langt ikke hadde funnet noe tilfelle av kugalskap blant sau, men ville kontrollere resultatene ytterligere.

Fredag ble det så klart at hele forskningen har vært en gigantisk fiasko, i og med at man slett ikke har forsket på vev fra sauehjerner, men på vev fra ku— og oksehjerner.

Forskningen framstår som fullstendig verdiløs, skriver britiske aviser i sine internettutgaver fredag, etter å ha gått regjeringens pressemelding nærmere etter i sømmene.

Nedslakting varslet

I september offentliggjorde Institute of Animal Health i Edinburgh, som har stått for forskningen, foreløpige resultater som antydet at kugalskap hadde spredt seg fra ku til sau. Regjeringen varslet da at dersom sauebestanden var infisert, ville hele bestanden måtte slaktes ned.

Institute of Animal Health har siden 1997 drevet forskning på 2.860 vevsprøver fra det man trodde var sauehjerner smittet av skrapesyke. Teorien var at skrapesyke, som ikke smitter til mennesker, kunne skjule at dyrene også var smittet av kugalskap.

I forrige måned mente man altså å ha fått denne teorien bekreftet.

Avslørt

De foreløpige resultatene, som alarmerte briter og resten av verden for en måned siden, viser seg altså å være basert på forskning på kyr.

Det var det britiske regjeringslaboratoriet, Laboratory of the Government Scientists, som oppdaget skandalen. Laboratoriet fikk vevsprøvene oversendt fra Edinburgh for å undersøke og forsikre seg om at det man antok var vev fra sau, ikke var blitt infisert av vev fra kyr. Da viste det seg i stedet at samtlige vevsprøver stammet fra kyr.

Sjefen for veterinærinstituttet i Edinburgh, professor Christ Bostock, sier til avisen Daily Telegraph at han er "forbløffet og oppskaket".

Forbrukere i villrede

En umiddelbar effekt er at britiske forbrukere ikke lenger vet hva de skal tro eller hvem de skal tro på. Heller ikke det britiske næringstilsynet vet hva det skal råde forbrukerne til.

— Jeg ble målløs da jeg hørte dette. Vitenskapelige råd er helt avgjørende for næringsmiddeltilsynet. Denne hendelsen er virkelig svært bekymringsfull, sier John Krebbs, leder for det britiske næringsmiddeltilsynet FSA, til nyhetsbyrået AFP.

Kritikk og krav

Den konservative opposisjonen reagerer med krav om forklaringer og anklager om at regjeringen har forsøkt å holde fiaskoen skjult.

Som indikasjon på det siste pekes det på at pressemeldingen om at det ikke var funnet kugalskap i sauehjerner, ble lagt ut på landbruksmyndighetens internettside klokken 22.30 onsdag kveld. Ingen av medienes spesialkorrespondenter på saken ble kontaktet, slik at det tok tid før det virkelige innholdet i pressemeldingen ble klart.

Regjeringen er ansvarlig for rot og sløsing med skattebetalernes penger, mener de konservative. Ansvaret for den forrige kugalskapsepidemien i Storbritannia ble i stor grad lagt på den konservative regjeringen som styrte på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet.

De konservative ble anklaget for ikke å ha tatt de første varselsignalene om en mulig smittefare til mennesker alvorlig, og for å ha unnlatt å informere opinionen.

NTB