KLAUS JUSTSEN

Washington

Det vurderes fortsatt som nesten gitt at forslaget om å bevæpne nær 70.000 piloter med automatiske pistoler avvises i Senatet. Men siste ord er ikke sagt; sent onsdag kveld ble forslaget overraskende nok vedtatt av et stort flertall i Kongressens andre kammer, Representantenes hus.

Med 310 medlemmer mot 113 trosset kongressmedlemmene president Bush, som har gjort det klart at han foretrekker andre og bedre løsninger. Samme holdning har transportminister Norman Mineta.

Det største hinderet mot bevæpningen, som pilotene ønsker, er imidlertid den demokratiske senator Ernst Hollings, som er formann for transportutvalget. Hollings mener at bevæpnede piloter vil være en fare for både dem selv og passasjerene, og han har derfor inntil nå nektet å behandle forslaget.

Uten behandling i utvalget og godkjennelse kan forslaget ikke bringes til debatt i Senatet, og derfor heller ikke vedtas. Enkelte tilhengere antydet etter avstemningen i Representantenes hus at de vil forsøke å omgå Hollings motstand.

Det kan bl.a. skje ved at knytte forslaget om bevæpning av pilotene til en lov om ganske andre ting, eller ved å overtale 60 av de 100 senatorene til å ignorere utvalgsformannens blokade.

Men selv om det skulle lykkes, blir det svært vanskelig å nå frem til et lovforslag, som de to kamrene kan enes om. I Senatet er det med andre ord liten tilslutning til loven som kollegene i Representantenes hus vedtok.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende