Etter en vellykket oppskyting fra Cape Canaveral skal sonden i ni måneder fare gjennom rommet, før den lander på den røde planet i mai neste år.

«Phoenix» ble skutt opp om bord i en ubemannet Delta-rakett fra flybasen Cape Canaveral i delstaten Florida, ifølge Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

Oppskytingen ble gjennomført nøyaktig da den skulle, og raketten var enkelt synlig i fem minutter som en oransje flekk blant stjernene.

Etter oppskytingen fulgte noen minutter i intens spenning i påvente av kontakt med romferja.

– Alt ser normalt ut, men vi fikk noen nervøse øyeblikk, sier oppskytingsdirektør Chuck Dovale.

– Det føltes som en evighet, men vi var usikre i omkring 20 minutter. Vi hadde håp om at «Phoenix» skulle ringe hjem, og det gjorde den, sier han.

Undersøke isen

Sonden skal lande i nærheten av nordpolen på Mars 25. mai neste år for å ta prøver av jorda og isen som fins der.

– Hittil har vi bare hatt fjernmålinger og radarbilder som viser at isen er der. Nå skal vi for første gang finne ut hva isen inneholder, sier administrerende direktør Bo Andersen ved Norsk Romsenter .

– Sammensetningen av isen vil fortelle mye om både klimahistorie og geologisk utvikling, legger han til.

Hovedhensikten med oppskytingen er å bringe på det rene om det på Mars ligger til rette for at liv kan utvikle seg, eller om det noen gang i fortiden har gjort det. Tidligere undersøkelser på Mars har frembrakt geologiske og kjemiske beviser for at det i fortiden har vært vann på planeten, men hittil har det ikke vært mulig å foreta noen dybdeanalyser.

Molekyler

Men «Phoenix» skal i stedet for å bevege seg rundt på planetens overflate konsentrere seg om et bestemt område hvor den skal granske terrenget på et molekylært nivå.

– Instrumentene er i stand til å oppdage tegn til liv i form av utdødde eller levende mikroorganismer, sier Andersen.

Forskerne er særlig interessert i om det finnes organiske molekyler.

– Dersom vi finner organiske molekyler, vil vi ikke definitivt kunne si om de stammer fra liv i fortiden, sier forsker William Boynton ved University og Arizona.

NASA har beregnet at sonden vil være i aktivitet i 90 Mars-døgn. Det tilsvarer 92 døgn på jorda.

Kostnadene til utvikling, instrumenter, oppskyting og drift er beregnet til knappe 2,4 milliarder kroner.

VELLYKKA: Oppskytinga frå Kennedy Space Center laurdag morgon vert sett på som vellykka.
MIKE CARLSON