— Vedtaket gir Irak en siste sjanse til å oppfylle Sikkerhetsrådets nedrustningskrav og løse denne krisen på fredelig vis, uttaler Petersen i en pressemelding.

Petersen understreker at det har vært helt nødvendig for Sikkerhetsrådet å bruke lang tid på prosessen.

— Det har vært gjort store anstrengelser fra alle medlemmene i Sikkerhetsrådet for å komme frem til et resultat som rådet kan stå samlet om og som gjør det helt klart hvilket valg Irak nå står overfor, sier Petersen.

Petersen håper nå gjennomføringen av troverdige inspeksjoner vil rydde av veien usikkerheten knyttet til eventuelle masseødeleggelsesvåpen i Irak.

— Det er nå Iraks reaksjon på vedtaket som vil avgjøre den videre utvikling. Det er å håpe at Irak fullt ut vil samarbeide med FN, sier utenriksministeren.

(NTB)