MARINA TOFTING Washington DC

Petersen skal svare på en direkte henvendelse som president George W. Bush sendte til statsminister Kjell Magne Bondevik onsdag, der han ba allierte land om en vurdering av situasjonen. Bush ba også, i lys av hva de norske konklusjonene måtte bli, om mer hjelp. I dag bidrar Norge til NATOs overvåkning av det amerikanske luftrommet, med etterretningstjenester, og i neste måned med KNM «Narvik» i allierte flåteoperasjoner i Middelhavet. Regjeringen kommer også til å sende offiserer til det amerikanske krigsoperasjonssenteret som ligger i Tampa, Florida. Det skjer etter invitasjon fra amerikanerne for å bedre informasjonen mellom landene, og det er ventet at Norge kommer til å etablere en fast kontakt i Tampa.

Ønsket rask kontakt

Når dørene mandag åpnes i det amerikanske utenriksdepartementet for Jan Petersen, er det det første norske politikerbesøket i USA etter terrorangrepene 11 september. Også Arbeiderpartiregjeringen ba om møter på toppnivå i Washington for å uttrykke sin medfølelse og sympati, men amerikanerne sa da at de ikke hadde kapasitet til å ta imot representanter fra alle land som ønsket å komme.

Men nå har tiden kommet for Petersen. Møtet er blitt arrangert på meget kort tid, og i det amerikanske utenriksdepartementet uttrykkes det et ønske om å etablere rask kontakt med den nye regjeringen i Norge.

Petersen som deltok på republikanernes landsmøte i fjor, er åpenbart glad for å kunne komme tidlig til Washington i sin periode som utenriksminister.

I konkurranse med Berlusconi

I USA registreres det nå med bekymring at kritikken mot bombingen av Afghanistan øker i Europa. Til tross for voksende motstand i Norge, er det ikke ventet at utenriksminister Jan Petersen kommer med kritikk i kofferten. Petersen kommer trolig til å uttrykke en klippefast støtte til den amerikanske krigføringen, og nærmest konkurrere med Italias stasminister Silvio Berlusconi i å vise solidaritet med USA. Men med seg har han en klar anmodning fra regjeringskolleger fra KrF om å drøfte amerikanernes klasebombing av Afghanistan. I samtalene Petersen skal ha med Powell og sikkerhetsrådgiver Condolezza Rice kommer terrorkrigen til å være sentral. Det inkluderer også samtaler om hvordan man kan få konflikten i Midtøsten opp av hengemyren.

Irak er også et sentralt tema, fordi Norge leder sanksjonskomiteen for landet i FNs sikkerhetsråd. Dersom tiden tillater det, ønsker Petersen også å drøfte forholdet til Russland og den neste utvidelsen av NATO.