— Men det er ikke gitt at FN har et apparat på plass den dagen krigen er slutt, og derfor må USA og Storbritannia ha lederrollen i den nærmeste tiden etter at våpnene er lagt ned, mener han.

Petersen understreker at det vil være lettere å få til et bredt internasjonalt samarbeid om gjenoppbyggingen med FN i forsetet, men han ser det ikke som noe problem at USA står i spissen den første tiden.

— Koalisjonsstyrkene har et stort ansvar overfor sivilbefolkningen i Irak, og vi må for all del unngå at det blir skapt et maktvakuum i Irak når krigshandlingene er over, sier han etter sin halve time med utenriksminister Powell.

Jan Petersen understreker at forholdet mellom Norge og USA er godt. Verken Irak-krigen, den bitre striden i Sikkerhetsrådet eller mulla Krekar har skapt knute på tråden mellom to gamle NATO-allierte, mener utenriksministeren.

— Hvis det hadde vært antydning til knuter på tråden ville ikke Powell ha tatt seg tid til en samtale med lille Norge i en ellers travel hverdag, slår Petersen fast før han iler videre til neste samtale. (NTB)

GOD STEMNING: Utenriksminister Jan Petersen møtte sin amerikanske kollega Colin Powell i dag.
FOTO: REUTERS