Krigen i Irak vil stå øverst på dagsordenen under møtet i Washington, men det er ventet at de to også vil ta for seg kampen mot internasjonal terrorisme og NATO-samarbeidet.

Petersen skal også ha møter i Kongressen, og 4. april skal han åpne en konferanse om atomsikkerhet i Washington. Målsettingen med konferansen er å sette søkelyset på utfordringene i Nordvest-Russland og oppfølgingen av G8-initiativet for et globalt partnerskap for ikkespredning av masseødeleggelsesvåpen.

Under USA-besøket skal Petersen videre ha et møte med FNs generalsekretær Kofi Annan i New York, for å drøfte situasjonen i Irak, Midtøsten og på Sri Lanka.

(NTB)