Petersen har sendt sine kondolanser til utenriksminister Shimon Peres i Israel.

— Jeg fordømmer på det sterkeste denne terroraksjonen. I første omgang går naturligvis vår alles medfølelse til ofrene og deres etterlatte, men jeg har understreket overfor Peres at vår sympati går til hele det israelske folk. At ofrene i stor utstrekning var unge mennesker, gjør naturligvis ikke fordømmelsen mindre. Det er ufattelig kynisme og brutalitet som driver dem som står bak slike aksjoner, sier Petersen.

— Denne typen aksjoner kan ikke gå ustraffet hen. Alle må bidra til at de skyldige må stå til rette for sine gjerninger. Det påhviler de palestinske selvstyremyndigheter et særlig ansvar i så måte. De må også legge for dagen en tilstrekkelig innsats for å hindre gjentakelse av slike tragedier som i dag. Jeg retter en kraftig appell om at de er seg sitt ansvar bevisst, sier utenriksministeren.

(NTB)