Ifølge Aftenposten stanset Utenriksdepartementet tredje juledag en registrering av savnede som politiet på eget initiativ hadde satt i gang. UD mente de kunne gjøre jobben bedre selv, men får refs fra politifolk som mener arbeidet var uprofesjonelt og uheldig.

— Verdifull tid og opplysninger har trolig gått tapt fordi inkompetente folk i UD har gjort politiets jobb. Politifolk er trenet og utdannet til å stille de rette spørsmålene, og håndtere denne type informasjon. Absolutt ingenting tilsier at UD skulle gjøre denne jobben, sier Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til NRK.

Avviser kritikken

Utenriksminister Jan Petersen (H) er forbauset over kritikken, og avviser at UD hindret politiet i å ta over arbeidet med å registrere savnede.

— Sånn er det ikke. Vi satte i gang registreringen med en gang fordi folk ringte oss i stigende utstrekning. Vi tok alle telefonene som kom. Vi hadde koordineringsmøter med politiet allerede forrige mandag. De reiste aldri spørsmål om de skulle ta over listene, hevder Petersen overfor TV 2.

Ifølge politikilder startet ansatte i Oslo-politiet og Kripos på egen hånd en mer profesjonell registrering av savnede allerede 2. juledag. De tok i bruk et nytt registreringsverktøy dansk politi har benyttet under katastrofen. Dette arbeidet ble stanset etter UD-møtet 3. juledag.

Feil og mangler

Først torsdag ble ansvaret for savnetlistene overført til politiet. Søndag kunne UD selv og politidirektør Ingelin Killengreen konstatere at listene politiet overtok er ufullstendige, og at de inneholder faktiske feil.

Etter det Aftenposten erfarer, foreligger det flere dobbeltregistreringer, mangel på alder og navn. I tillegg skal folk som har ringt og fortalt at savnede er kommet til rette, ikke selv blitt registrert med navn. Dermed blir informasjonen verdiløs.

Verken Anne Lene Dale Sandsten i Utenriksdepartementet eller politidirektør Ingelin Killengreen ville mandag morgen kommentere kritikken mot registreringsarbeidet.