54 prosent av de spurte i en meningsmåling GfK har utført for Associated Press, mener nå at president Barack Obama gjør en god jobb i Det hvite hus. Da han overtok i januar, var andelen 74 prosent.

56 prosent mener at utviklingen i USA går i gal retning, en økning fra 51 prosent i forrige måned og 49 prosent da Obama overtok.

Den offisielle arbeidsledigheten er nå på 10,2 prosent i USA og bare 22 prosent av de spurte mener at den økonomiske utviklingen går i riktig retning. 46 prosent støtter Obamas håndtering av økonomien, mot 50 prosent i forrige måned.

Amerikanerne kan også styre sin begeistring for Obamas håndtering av krigene i Afghanistan og Irak, viser GfK-målingen.

45 prosent misliker presidentens håndtering av Irak-krigen, mot 37 prosent i forrige måned.

48 prosent misliker måten han håndterer krigen i Afghanistan på, mot 41 prosent for en måned siden.

Et flertall av de spurte er motstandere av begge de to krigene, og 54 prosent er imot å sende flere soldater til Afghanistan, slik Obama nå planlegger å gjøre. I oktober var 50 prosent imot dette.

Også i synet på Obamas ambisiøse helsereform er amerikanerne delt på midten, men her er det ingen endring å spore den siste måneden.